CPBL+
Sabermetrics in Taiwan
更新日期: 2021-05-20

張明翔

1996-10-04。右投左打

投球成績

GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
11000000511101.800.601.80.033120143.67.22.00003.00.078
10001000322206.001.336.00.07920016.03.00.5000
10000000012651323.751.339.81.513230192.26.83.00001.17.302
500000007.21281439.392.2216.43.55630063.57.02.00100.73.371
17100100027.221163055.201.459.81.61002203.36.52.00101.19

農場成績

二軍投球成績

GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
400000003.122005.401.200.00.087400310.88.10.75001.33.000
2200220012416133114.881.7111.60.41121000173.86.41.70101.33.384
2060040053839356138.292.1814.40.7682204185.24.30.82001.49.404
1670330114629265045.091.469.80.8951700253.34.91.47200.95.301
3600111193830284756.631.5311.11.2721113312.67.32.82501.00.355
17001001220.2881823.481.317.80.9185911173.97.41.89401.18.305
1151307101318170124112207155.931.6511.00.873281113.95.91.521201.15

冬季聯盟投球成績

YearAgeTeam
201620中職
1年
GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
5200200011.21291826.942.0613.91.56960164.64.61.00105.50.386
5200200011.21291826.942.0613.91.560164.64.61.00105.50

二軍打擊成績

YearAgeTeam
201922Lamigo
1年
GPAABH2B3BHRAVGOBPSLGOPS/OPS+IsoPAB/HRBBIBBHBPSOBB%SO%BB/SOSBCSSB%SHSFGO/FOBABIP
100000000000000
100000000000000