CPBL+
Sabermetrics in Taiwan
更新日期: 2021-05-20

杜家明

1996-02-03。右投右打

投球成績

YearAgeTeam
201519中信
201620中信
2年
GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
1710100002826193926.111.8612.50.6841302164.25.11.23502.53.360
1530130003532274876.941.7412.31.8861302193.34.91.46101.16.342
3240230006358468796.571.7912.41.32604353.75.01.35601.62

打擊成績

YearAgeTeam
202024中信
202125中信
2年
GPAABH2B3BHRAVGOBPSLGOPS/OPS+IsoPAB/HRBBIBBHBPSOBB%SO%BB/SOSBCSSB%SHSFGO/FOBABIP
1424236100.261.292.304.596 / 47.04310064%25%0.1700000.83.353
1338339110.273.351.364.715 / 110.09111233%9%0.3310100%101.44.300
27625615210.268.328.339.667.07121293%16%0.2210100%101.20.319

農場成績

二軍投球成績

GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
700110118.244904.151.159.30.010310041.04.24.00001.33.305
1250132014515114122.201.168.20.42141101192.23.81.73001.47.271
1170330003514134013.341.3410.30.3164701181.84.62.57312.00.338
26602300349.137346976.201.8412.61.3912207254.04.61.14200.91.364
200000002.1334211.573.0015.47.742301211.67.70.67001.50.291
58180710215140.17365163124.171.4810.50.844010682.84.41.55511.33

二軍打擊成績

YearAgeTeam
201923中信
202024中信
202125中信
3年
GPAABH2B3BHRAVGOBPSLGOPS/OPS+IsoPAB/HRBBIBBHBPSOBB%SO%BB/SOSBCSSB%SHSFGO/FOBABIP
65242209671711.321.397.426.823 / 116.105209.026032411%10%1.0840100%040.72.351
72304254791629.311.406.496.902 / 105.18528.2310132311%8%1.3500150.57.308
1134289010.321.394.393.787 / 123.071400412%12%1.00010%110.21.360
14858049115533410.316.401.460.862.14549.1610165111%9%1.204180%2100.60.330

冬季聯盟打擊成績

YearAgeTeam
201923中職
1年
GPAABH2B3BHRAVGOBPSLGOPS/OPS+IsoPAB/HRBBIBBHBPSOBB%SO%BB/SOSBCSSB%SHSFGO/FOBABIP
1341358500.229.341.371.713 / 93.143501512%12%1.0010100%000.69.267
1341358500.229.341.371.713.143501512%12%1.0010100%000.69.267