CPBL+
Sabermetrics in Taiwan
更新日期: 2021-04-18

児山祐斗 (Koyama Yuto)

1995-09-01。左投左打

冬季聯盟成績

冬季聯盟投球成績

YearAgeTeam
201520日職
1年
GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
5201100015331311.801.607.80.6284110176.64.20.64001.12.265
5201100015331311.801.607.80.6110176.64.20.64001.12