CPBL+
Sabermetrics in Taiwan
更新日期: 2021-04-18

山下亜文 (Yamashita Amon)

1996-04-05。左投左打

冬季聯盟成績

冬季聯盟投球成績

YearAgeTeam
201721日職西
1年
GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
600000016.233604.051.058.10.09110151.46.85.00101.17.323
600000016.233604.051.058.10.010151.46.85.00101.17