CPBL+
Sabermetrics in Taiwan
更新日期: 2021-05-20

曾保羅

1985-08-11。右投右打

投球成績

YearAgeTeam
201024La new
201125Lamigo
2年
GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
7100100014.112101706.281.4710.70.05240042.52.51.00010.82.304
100000001222018.003.0018.00.02410109.00.00.00001.00.514
8100100015.114121907.041.5711.20.050142.92.30.80010.83

農場成績

二軍投球成績

GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
3310028021105.1715112974.361.6111.00.61014104483.54.11.17910.92.332
22801402155.247347525.501.9012.10.3663103225.03.60.71600.66.351
27402204338.233285116.521.9411.90.2642402255.65.81.04500.70.376
23404201545.248295405.722.1210.60.0844306228.54.30.51411.00.337
800000008.1881408.642.1615.10.04540134.33.20.75101.11.432
1132609160910253.2207150323105.321.8411.50.41430161205.14.30.842520.84

冬季聯盟投球成績

YearAgeTeam
201227中華紅
1年
GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
410000008.130600.000.846.50.010041.14.34.00003.80.204
410000008.130600.000.846.50.010041.14.34.00003.80

二軍打擊成績

YearAgeTeam
200923兄弟
201226Lamigo
2年
GPAABH2B3BHRAVGOBPSLGOPS/OPS+IsoPAB/HRBBIBBHBPSOBB%SO%BB/SOSBCSSB%SHSFGO/FOBABIP
2751000.200.429.200.629 / 70.000200129%14%2.001150%00.250
1110000.000.000.000.000 / -100.00000000%0%00000.00.000
3861000.167.375.167.542.000200125%12%2.001150%003.00.200