CPBL+
Sabermetrics in Taiwan
更新日期: 2021-05-20

黃思漢

1990-01-21。右投右打

投球成績

YearAgeTeam
201525義大
1年
GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
700000006.18812011.372.0517.10.04511011.41.41.00000.89.418
700000006.18812011.372.0517.10.011011.41.41.00000.89

農場成績

二軍投球成績

GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
100000002.122207.711.297.70.05410003.90.00.0010.226
9000001412.222901.420.876.40.030020061.44.33.00011.07.241
14100211019.21192324.121.5310.50.911470173.23.21.00001.05.321
30101202831.121183105.171.638.90.01062013175.74.90.85401.20.292
2480220145243327355.541.8712.60.91022403394.26.81.62201.18.390
78100361516118796313874.811.6310.50.55417694.15.31.28711.21

二軍打擊成績

YearAgeTeam
201626義大
1年
GPAABH2B3BHRAVGOBPSLGOPS/OPS+IsoPAB/HRBBIBBHBPSOBB%SO%BB/SOSBCSSB%SHSFGO/FOBABIP
100000000000000
100000000000000