CPBL+
Sabermetrics in Taiwan
更新日期: 2021-04-18

辛本基 (Shin Bonki)

1989-03-21。右投右打

冬季聯盟成績

冬季聯盟投球成績

YearAgeTeam
201526韓職
1年
GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
100000001.200100.000.605.40.000010.05.4004.00.168
100000001.200100.000.605.40.000010.05.4004.00

冬季聯盟打擊成績

YearAgeTeam
201526韓職
1年
GPAABH2B3BHRAVGOBPSLGOPS/OPS+IsoPAB/HRBBIBBHBPSOBB%SO%BB/SOSBCSSB%SHSFGO/FOBABIP
16695717301.298.406.404.809 / 108.10557.09021113%16%0.8230100%011.14.348
16695717301.298.406.404.809.10557.09021113%16%0.8230100%011.14.348