CPBL+
Sabermetrics in Taiwan
更新日期: 2021-05-20

廖任磊

1993-08-30。右投右打

投球成績

YearAgeTeam
202127味全
1年
GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
22000201620.215152746.531.6511.81.755701183.07.82.57201.15.355
22000201620.215152746.531.6511.81.7701183.07.82.57201.15

農場成績

二軍投球成績

YearAgeTeam
202026中信 味全
1年
GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
15001000213.275933.291.395.92.01951001216.613.82.10001.38.244
15001000213.275933.291.395.92.01001216.613.82.10001.38

冬季聯盟投球成績

YearAgeTeam
201522中華
201926味全
2年
GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
1000004101222801.501.006.00.0340403203.015.05.00200.60.339
800201011122611.640.824.90.8257300162.513.15.33011.43.232
18002051123441411.570.915.50.4703362.714.15.14210.94

冬季聯盟打擊成績

YearAgeTeam
201522中華
1年
GPAABH2B3BHRAVGOBPSLGOPS/OPS+IsoPAB/HRBBIBBHBPSOBB%SO%BB/SOSBCSSB%SHSFGO/FOBABIP
1110000.000.000.000.000 / -100.00000010%100%0.000000
1110000.000.000.000.000.00000010%100%0.000000