CPBL+
Sabermetrics in Taiwan
更新日期: 2021-05-20

廖乙忠

1995-11-02。右投右打

投球成績

YearAgeTeam
201923中信
202024中信
202125中信
3年
GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
131303500074.140368194.361.339.81.11131834622.27.53.44200.76.328
181504800086.27167112166.961.6211.61.7762809702.97.32.50610.72.350
8500300029.120203446.141.3610.41.259603201.86.13.33000.62.327
39330716000190.1131123227295.821.4710.71.4523161522.57.22.92810.72

農場成績

二軍投球成績

YearAgeTeam
201923中信
202024中信
202125中信
3年
GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
141309200075.217136771.551.088.00.83071503681.88.14.53000.69.286
6502000023972222.741.488.60.82351201274.710.62.25001.11.337
110000004.222803.861.9315.40.09710041.97.74.00000.75.538
21190112000103.128229791.921.218.40.82804992.48.63.54000.76

冬季聯盟投球成績

YearAgeTeam
201520中華
201621中華
2年
GGSSHOWLSVBSHLDIPRERHHRERAWHIPH/9HR/9ERA+BBIBBHBPSOBB/9SO/9SO/BBWPBKGO/FOBABIP
8100000110.222711.690.845.90.830220161.75.13.00101.17.190
520110111166914.911.827.40.898110069.04.90.55301.09.262
13301101221.2881623.321.346.60.81301125.45.00.92401.13

冬季聯盟打擊成績

YearAgeTeam
201520中華
1年
GPAABH2B3BHRAVGOBPSLGOPS/OPS+IsoPAB/HRBBIBBHBPSOBB%SO%BB/SOSBCSSB%SHSFGO/FOBABIP
1110000.000.000.000.000 / -100.00000010%100%0.000000
1110000.000.000.000.000.00000010%100%0.000000